ရေသန့်စင်စက်

  • Reverse Osmosis Treatment Equipment

    ပြောင်းပြန် Osmosis ကုသမှုပစ္စည်း

    Reverse osmosis လုပ်ငန်းစဉ် - ရေချိုရေစုပ်စက်→မီဒီယာအမျိုးမျိုးသော filter →တက်ကြွသောကာဗွန်စစ်ထုတ်စက်→ရေပျော့ပြောင်း (optional) →တိကျသော filter →မြင့်မားသောဖိအားစုပ်စက်→မူလပြောင်းပြန် osmosis → PH ညှိနှိုင်းခြင်း→ရေသန့်စင်ခြင်း→ရေစုပ်စက်→ Pasteurization → Microporous filter →ရေထွက်ပေါက်။ Secondary Reverse Osmosis လုပ်ငန်းစဉ် - ရေချိုရေစိမ်ရေစုပ်စက်→မီဒီယာအမျိုးမျိုးသော filter →တက်ကြွသောကာဗွန်စစ်ထုတ်စက်→ရေပျော့ပြောင်း (optional) →တိကျသော filter →မြင့်မားသောဖိအားစုပ်စက်→မူလပြောင်းပြန် osmosis → PH ညှိနှိုင်းခြင်း→ရေတိုင်ကီ→ Secondary ပြန်လည် ...